Vision:

Det er vores vision, at Silkeborg KFUM skal være Silkeborg Kommunes næstbedst placerede klub, når det gælder 1. holdet og U19.

Sportslige målsætninger:

Visionen nås primært via en række sportslige delmålsætninger, som er vedtaget i Sportsudvalget, og som forankres i trænernes daglige arbejde med spillerne og klubbens evne til konstant at tiltrække nye og attraktive spillere.

1.holdets målsætninger lyder således:

2016:                  Oprykning til Jyllandsserien
2018:                  Oprykning til Danmarksserien
2020:                  Oprykning til KanalSport Divisionen (2. division)

Det betyder, at Silkeborg KFUM i 100 års jubilæums-året spiller i den højeste række nogensinde, og at klubben i 2020 kan overgå til kontrakt-fodbold med en kommerciel overbygning.

U19 holdets målsætninger lyder således:

2016:                  Oprykning til Vest
2017:                  Oprykning til 2. division

Øvrige sportslige målsætninger:

Det er klubbens mål, at 2. holdet skal rykke op i Serie 3 i 2016 og i Serie 2 i 2017. Derudover er det klubbens sportslige ambition, at der i 2016 etableres et U17 mandskab.

Hvordan?

Klubbens vision og sportslige målsætninger vil blive søgt indfriet ved konstant at have de bedste vilkår at tilbyde klubbernes spillere. Det vil først og fremmest sige gode trænere men også gode forhold i forhold til ordninger for tøj, tøjvask, støvler mv.

Klubbens helt store aktiv vil dog være klubbens gode ’klubliv og sjæl’. Det er således ikke på bekostning af klublivet rundt om Idrætshuset, at vi vil nå vore sportslige målsætninger – det er i højere grad med klublivet som ballast, at vi netop kan tiltrække og fastholde de spillere og trænere, der skal få målsætningerne til at lykkes.