Med Mette Frederiksens lidt mere optimistiske udmelding i dag, må det antages at der stadig er tre scenarier i spil for afviklingen af DS efter den 10. maj.

Udgangspunktet er fortsat, at turneringen skal spilles efter reglerne i turneringspropositionerne, hvilket vil sige at de resterende 13 kampe + kvalkampe skal spilles. Hvis det viser det sig på et tidspunkt, at dette ikke kan lade sig gøre, i den normale turneringsstruktur der slutter 30. juni, så har DBUs bestyrelse den 31. marts vedtaget en ændring af turneringspropositionerne, således at det nu er muligt at fravige den turneringsstruktur, der er angivet i propositionerne.

Den nye ”force majeure”-regel betyder at DBU’s Bestyrelse kan træffe beslutning om at ændre turneringsordningen, ved eksempelvis at annullere sæsonen, afslutte sæsonen med stillingen på det givne tidspunkt som slutstilling eller ændre turneringsform så turneringen kan færdigspilles.

Det vil med andre ord sige, at når det teoretisk ikke længere er muligt, eller forsvarligt at gennemføre turneringen efter den normale struktur (antal kampe og inden den 30. juni), så kan DBUs bestyrelse vælge at ændre strukturen, således der enten kan spilles efter den 30. juni og/eller ændre turneringsformatet.

I forhold til programsætning af allerede aflyste kampe, påhviler dette turneringsadministrationen at påsætte disse bedst muligt. Dette betyder, med Statsministerens seneste udmelding, at hold i alle DBU’s turneringer må forberede sig på at skulle spille helt frem til 30.06.2020, hvilket er muligt indenfor propositionerne, uagtet tidligere udmeldte slutdatoer for de enkelte turneringer. Det må endvidere påregnes at der kommer til at ske ændringer i det nuværende kampprogram i forhold til hvilke hold man møder på hvilke datoer, ligesom der må påregnes et øget antal af midt-uge aktiviteter, i forhold til det oprindelige turneringsprogram.

Såfremt det bliver nødvendigt at spille helt ind i juli måned, vil dette betyde at ”force Majeure” paragraffen skal tages i anvendelse, og vil derfor indgå i en samlet afvejning op mod en evt. ændret turneringsstruktur.

Så snart der bliver givet meddelelse fra Statsministeren om, at der igen kan åbnes op for fodbolden i Danmark, vil vi modtage ny information DBU – medfølgende et revideret kampprogram for DS.

Vi tror ikke på at sæsonen annulleres – for DBU vil have de nye formater i de øverste rækker i Danmark til at køre efter sommer. Det betyder at de tre sandsynlige scenarier der stadig er i spil må være:

Scenarie 1: Vi spiller alle 13 kampe + kval-kamp til vinderen af puljen
Kommer vi i gang med kickoff eksempelvis midtugen straks efter den 10. maj – og spiller 2 kampe /uge (midtuge og weekend) – så er vi færdige præcis den 30. juni/j1. juli, hvorefter det kun er kvalkampen der spilles i juli måned. Alternativt bruger DBU force majeure reglen og inddrager også juli måned til at afvikle turneringen så den ikke bliver for presset.
For KFUM er dette naturligvis vores favorit-scenarie. At vi får lov at spille alle kampe.

Scenarie 2: Vi spiller de 4 kampe der mangler i 2. runde + kval-kamp til vinderen
Hvis vi starter eksempelvis weekenden efter den 10. maj vil vi let kunne nå det inden 30. juni. Ja, vi ville endda kunne nå det om vi først startede 6. juni (også uden midtuge kampe). For KFUM vil det betyde at vi skal spille mod Kjellerup (u), Viby (h), Nørresundby (u) og FC Djursland (h) … og skal så håbe at vi har hentet det ene point Holstebro ligger foran os.

Vi kan stadig ikke komme igang med kampe i maj-juli – selv uden tilskuere
DBU stopper turneringen og bruger force majeure reglen, og lader pointene som holdene har pt. afgøre hvem der rykker op og ned.
For KFUM vil det så betyde at vi ikke får chancen for at spille om oprykning. For Holstebro (førerholdet i vor pulje) vil det sandsynligvis også betyde en lang næse, da der kun skal være tre oprykkere fra DS-puljerne, og Holstebro er det mandskab der har færrest point af de fire.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *